Ոլորտ
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Տարեթիվ
2016
Լեզու
Հայերեն
Էջերի քանակ
Տևողություն
Ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ» տեղեկատվական ենթահամակարգ` 23 րոպե 8 վայրկյան
Սոցիալական դեպքի վարման տեղեկատվական ենթահամակարգ` 19 րոպե 5 վայրկայն
Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման տեղեկատվական ենթահամակարգ` 8 րոպե 26 վայրկյան
Դիմումների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգ` 24 րոպե 57 վայրկյան
Մշակող
Լսարան
Վիդեո
Ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ» տեղեկատվական ենթահամակարգ

Սոցիալական դեպքի վարման տեղեկատվական ենթահամակարգ

Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման տեղեկատվական ենթահամակարգ

Դիմումների միասնական հաշվառման տեղեկատվական ենթահամակարգ