Ուսումնական մոդուլներ

Նորություններ
Հինգշաբթի, 29 Հունվար 2015
ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության հետ համատեղ մշակվել են «Զբազվածության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշմամբ հաստատված «Աշխատանք փնտրող անձի կարիքների գնահատման», «Հարմար աշխատանքի պայմանները բնութագրող չափանիշները», «Աշխատաշուկայում գործազուրկի անմրցունակության որոշարկման» կարգերի ուսուցման մոդուլները: Մոդուլներում ներկայացվում են վերոնշյալ օրենքի և կարգերի առավել պարզեցված տարբերակները, որոնք ներակայացվում են նաև ձայնային հաղորդագրությունների միջոցով: