Նյութի հարցում

Հարգելի´ այցելու, այս ծառայությունը նախատեսված է միայն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի աշխատողների համար: Ծառայությունը ենթադրում է աշխատակիցների կողմից հետազոտությունների նպատակով էլեկտրոնային գրադարանում բացակայող ֆորմալ և ոչ ֆորմալ նյութերի հավաքագրում և տրամադրում էլեկտրոնային գրադարանի ադմինիստրացիայի կողմից: Կախված հարցվող նյութի ծավալից մշակված նյութը կտրամադրվի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: