Մշտադիտարկում և գնահատում

Մշտադիտարկման և կառավարման համակարգը կառավարչական, կազմակերպական, վերահսկողական և կանխարգելիչ գործիք է, որն իրեն բնորոշ անընդհատությամբ և հարաբերական անկախ ձևով ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության  սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ սահմանված կարգով տեղեկատվության հավաքագրումը, համակարգված ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը և դրա հիման վրա որոշումների կայացումը։ Մշտադիտարկման և գնահատման նյութերին կարող եք ծանոթանալ՝