ԵՏՄ իրավական ակտեր

Եվրասիական տնտեսական միություն՝ տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման միջազգային կազմակերպություն է, օժտված միջազգային իրավասուբյեկտությամբ, հիմնադրված Եվրասիական տնտեսական միության մասին Պայմանագրով:.
ԵՏՄ–ում ապահովվում է ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժը, ինչպես նաև համակարգված, համաձայնեցված կամ միասնական քաղաքականություն վարումը տնտեսության բնագավառում:
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններւն են՝ Հայաստանի Հանրապետությունը, Բելառուսի Հանրապետությունը, Ղազախստանի Հանրապետությունն ու Ռուսաստանի Դաշնությունը:
ԵՏՄ –ը ստեղծվել է ազգային տնտեսությունների բազմակողմանի արդիականացման, կոոպերացիայի, մրցունակության բարձրացման և անդամ պետությունների բնակչության կենսունակության բարձրացման համար կայուն պայմաններ ստեղծելու նպատակով:
ԵՏՄ իրավական փաստաթղթերին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ԵՏՄ իրավական պորտալ
ԵՏՄ իրավական ակտեր 

Այստեղ Դուք կարող եք գտնել ոլորտին առնչվող ԵՏՄ իրավական ակտեր՝