ՀՀ իրավական ակտեր

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ոլորտի մասնագիտական նյութերի էլեկտրոնային գրադարանում ներկայացված են սոցիալական պաշտպանության ոլորտին վերաբերող միջազգային և հայրենական իրավական փաստաթղթեր: ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում շարունակաբար տեղի են ունենում բարեփոխումներ, բիզնես գործընթացների նորովի լուծումներ, որոնք ամրագրվում և կարգավորվում են համապատասխան իրավական հիմքերով: Ձեզ ենք ներկայացնում ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հիմնական օրենսդրական դաշտը: 
Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանություն և տարեցների հիմնահարցեր


Աշխատանք և զբաղվածություն

Կենսաթոշակային ապահովություն


Սոցիալական աջակցություն

Եթե վերոհիշյալ ցանկում չկա Ձեր կողմից փնտրվող իրավական ակտը, կարող եք այցելել հետևյալ իրավական ռեսուրսների կայքեր՝

     Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ 

  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժոողով

                            Դատական տեղեկատվական համակարգ

                  Եվրասիական տնտեսական միություն

                        Իրավական տեղեկատվական կենտրոն