Օգտակար տեղեկատվություն

2016 թվականի «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության հատուկ ուսուցման դասընթացներին առնչվող տեղեկատվությունը կարող եք գտնել այստեղ: